Firma „Baz-Pal” OFERUJE:


Wykonanie kompletnych instalacji paliwowych stacji paliw.
Wykonanie modernizacji podziemnych zbiorników na paliwa płynne:

Drugi płaszcz.

zbiornikMonitoring szczelności.
Uzgodnienie i odbiór z UDT.
Systemy kontrolno-pomiarowe zbiorników.
Wykonanie hermetyzacji
I stopnia (wahadło gazowe)
i II stopnia (VRS).
Czyszczenie i litrażowanie zbiorników na paliwa płynne.
Zbiorniki na paliwa płynne i LPG wraz z osprzętem.
Naziemne i podziemne stacje LPG.
Dystrybutory paliwowe i LPG.

 

Dystrybutory innych firm

stacja LPGArmatura technologiczna stacji paliw:
Zawory oddechowe i przerywacze płomienia.
Zawory zabezpieczające przed przepełnieniem.
Szybkozłącza i osprzęt do hermetyzacji.
Rurociągi Perol Line
Urządzenia do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych produktów
w zbiornikach.
Site Sentinel
Veeder Root
Separatory substancji ropopochodnych.
System automatycznej sprzedaży paliw.