Modernizacja zbiorników paliwowych

Modernizacja zbiorników paliwowych to usługa skierowana do osób posiadających konstrukcję do przechowywania paliw. Z roku na rok na rynku pojawiają się coraz nowsze rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie funkcjonalności takich pojemników. Regularnie zmieniają się też wymagania dotyczące parametrów technicznych zbiorników, co wymaga dostosowania posiadanych konstrukcji do aktualnych przepisów.

Modernizacja zbiorników paliwowych najczęściej obejmuje montaż dodatkowych elementów, które pozwalają na dalsze korzystanie z konstrukcji bez konieczności zastępowania jej nowym egzemplarzem. Zajmujemy się m.in. tworzeniem płaszczów montowanych nad dnem lub w okolicach ścian. Taka konstrukcja pomaga zapobiec przedostawaniu się substancji ropopochodnych do gruntu.

Przed przystąpieniem do modernizacji zbiornika sprawdzamy, czy zaproponowane zmiany nie wpłyną negatywnie na konstrukcję zbiornika. Wykonujemy dokładne pomiary i tworzymy projekt gotowego produktu. Upewniamy się też, że zmodernizowany zbiornik przejdzie badania techniczne.

Wykonujemy również inne prace, które mają za zadanie zwiększyć funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania ze zbiornika paliwowego. Mowa tu m.in. o malowaniu farbą, która odprowadza ładunki elektrostatyczne na całej powierzchni wewnętrznej. Na specjalne życzenie możemy też nanieść konkretne oznaczenia. Montujemy również systemy monitoringu zbiorników i dostosowujemy je do nowych wymagań. 

Wszystkie prace przeprowadzane w ramach modernizacji są zgodne z obowiązującymi przepisami. Po ich zakończeniu wykonujemy testy, które pozwalają ocenić ogólny stan techniczny urządzenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.