Czyszczenie zbiorników paliwowych

W skład paliw wchodzi wiele substancji, które osadzają się na dnie i ściankach zbiornika. Po dłuższym czasie mogą powodować nie tylko zanieczyszczenie surowców przechowywanych w pojemniku, lecz także zwiększyć ryzyko zapłonu. Niektóre osady w większych ilościach mogą też wykazywać właściwości promieniotwórcze, co wynika z obecności naturalnych materiałów pochodzących z ropy naftowej.

Czyszczenie zbiorników paliwowych ma za zadanie zapewnić czystość przechowywanej mieszanki, a także zmniejszyć ryzyko zapłonu i innych negatywnych skutków. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem takich pojemników do dalszego użytkowania. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi:

  • przygotowanie zbiornika paliwowego do przeglądów prowadzonych przez UDT,
  • utylizacja osadów usuniętych ze zbiornika,
  • wymiana elementów, które ze względu na intensywną eksploatację uległy uszkodzeniu i ewentualna modernizacja zbiorników paliwowych.

Czyszczeniem zbiorników paliwowych muszą zająć się specjaliści. Takie osoby wiedzą, jak skutecznie pozbyć się niebezpiecznych substancji z wnętrza pojemnika, a następnie poprawnie je zutylizować. Do przewożenia paliw, a także zanieczyszczeń powstałych w wyniku ich składowania, niezbędna jest też licencja. Dysponujemy wszystkimi potrzebnymi uprawnieniami, dzięki czemu możemy realizować usługi w sposób przyjazny dla środowiska.

Zachęcamy do kontaktu właścicieli stacji benzynowych i przedsiębiorstw, które dysponują własnymi pojemnikami na paliwa. Udzielimy odpowiedzi na poszczególne pytania i ustalimy szczegóły współpracy.