Klasyfikacja dystrybutorów paliw i ich charakterystyka

Dystrybutory paliw to nieodłączny element każdej stacji paliw, który pozwala na sprawną i bezpieczną obsługę klientów.

Czym są dystrybutory paliw?

Dystrybutory paliwowe to urządzenia służące do precyzyjnego dozowania i sprzedaży paliw płynnych, takich jak benzyna, olej napędowy czy LPG. Przeznaczone są głównie dla stacji paliw, ale także dla innych miejsc, gdzie konieczne jest zaopatrywanie pojazdów w paliwo. Dzięki nim kierowcy mogą samodzielnie zatankować swoje pojazdy, a właściciele stacji kontrolować ilość sprzedanego paliwa. Dystrybutory paliw mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz ochronę środowiska.

Jak są klasyfikowane dystrybutorów paliw?

Dystrybutory paliw można klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak rodzaj paliwa czy ilość dostępnych dystrybutorów. W zależności od rodzaju paliwa wyróżniamy dystrybutory benzynowe, olejowe oraz gazowe.

Kolejnym kryterium klasyfikacji jest ilość dostępnych dystrybutorów – wyróżniamy tu jednostronne (z jednym miejscem tankowania) oraz dwustronne (z dwoma miejscami tankowania). Istnieją także dystrybutory wieloproduktowe, które umożliwiają tankowanie różnych rodzajów paliw na jednym stanowisku. Przy wyborze dystrybutora należy zwrócić uwagę na rodzaj paliwa, które będzie oferowane do sprzedaży oraz na planowaną liczbę klientów.

Dodatkowym podziałem, jaki można zastosować w odniesieniu do dystrybutorów paliwa jest sklasyfikowanie ich pod względem sposobu montażu.

Wyróżnia się dystrybutory stojące, które przypominają montowane bezpośrednio na podłożu szafy, a także znacznie mniejsze dystrybutory wiszące. Oba typy działają w podobny sposób, ale różnią się wielkością. Dzięki temu można je dopasować zarówno do dostępnego miejsca na montaż, jak i do liczby korzystających z nich klientów.