Jak często należy przeprowadzać czyszczenie zbiorników paliwowych?

Magazynowanie paliw płynnych wymaga korzystania z odpowiedniej infrastruktury pozwalającej zarówno na ich gromadzenie, jak i sprawne przetaczanie oraz pobór. Dla zachowania wymaganych parametrów jakościowych systemy takie muszą być jednak utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Niezbędne okaże się więc okresowe czyszczenie zbiorników paliwowych. Przekonajmy się, dlaczego jest ono ważne i sprawdźmy, jak może być realizowane.

Co trzeba wiedzieć o przechowywaniu paliwa?

Paliwa płynne – benzyny i olej napędowy – są zwykle magazynowane w zbiornikach podziemnych, co pozwala na ich lepsze zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych. Współcześnie zawierają one jednak dość dużą ilość biokomponentów, co sprzyja przyjmowaniu i gromadzeniu wilgoci. Woda trafiająca do paliw zawiera wiele rozpuszczonych w niej substancji różnego rodzaju, zarówno organicznych, jak i mineralnych. Choć woda i produkty ropopochodne mieszają się ze sobą w niewielkim zakresie, to problemem będzie fakt, że w wyniku przedłużającego kontaktu będą się one zbierały w przeciwnych częściach zbiornika, przy czym woda znajdzie się przy dnie, podczas gdy paliwo wypełni górną część dostępnej przestrzeni. W następstwie sedymentacji na dole zbiorą się również wszelkiego typu osady. Poza związkami pochodzącymi wprost z wody będą to drobiny metalu powstałe w wyniku korozji, a także resztki uszczelnień oraz rozmaite mikroorganizmy. Ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury, a także pogorszenia jakości paliwa niezbędne okaże się pozbycie się zanieczyszczeń.

Jakie są technologie czyszczenia zbiorników?

Zbiorniki paliwowe można czyścić na różne sposoby. W grę wchodzi odpompowanie wody wraz z osadami, co jest możliwe przy wyraźnym oddzieleniu warstw, a także filtracja zawartości. Powszechnie korzysta się też ze zdalnego mycia ciśnieniowego, używanego przy zbiornikach bez możliwości wejścia. Jeżeli zbiornik jest wyposażony w wejście, w wielu przypadkach przeprowadza się czyszczenie fizyczne po opróżnieniu, co zwykle łączy się z przygotowaniem do inspekcji UDT. Częstotliwość czyszczenia zbiorników jest uzależniona od ich stanu.